Zebranie organizacyjne i spotkanie seminaryjne z radcą prawnym

14 września, na zebraniu ogólnym omówione zostały sprawy organizacyjne związane z inauguracją roku akademickiego 2011/2012 i programem zajęć w I semestrze.
Inauguracja pierwszego roku akademickiego NUTW odbędzie się 5 października w NDK. Będzie to ważne wydarzenie nie tylko dla dostojnych studentów. Członkowie zarządu nie tracili czasu i nawet w letnie dni pracowali nad tym zagadnieniem. Pierwsze kontakty z przedstawicielami władz szczecińskich uczelni pozwalają na optymizm… Prorektor ZUT ds. Kształcenia – Dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz Prof. nzw., ma nas osobiście zaszczycić i uświetnić to ważne wydarzenie. WYKŁAD INAUGURACYJNY stanowi jeszcze tajemnicę.
Na zebraniu był także p. Lech Jurek, który pomoże w… śpiewaniu GAUDEAMUS IGITUR, a może i jeszcze w czymś.
Wiadomo, że będą wyraźne akcenty związane z uniwersyteckimi zwyczajami.
Wkrótce będzie opublikowany harmonogram zajęć z uwzględnieniem nazw, miejsc i czasu.


Znacznie więcej czasu zajęło spotkanie z radcą prawnym, p. Hanną Durka. Temat spotkania wypłynął podczas seminaryjnego spotkania czerwcowego na temat prawa i praw w życiu człowieka. Tym razem, były analizowane różne sytuacje życiowe w kontekście szerokiego zagadnienia:
Wyciągane z nich wnioski uznane zostały jako potrzebne i wyjątkowo pouczające.

***

Semestr zerowy potwierdził oczekiwania

Semestr zerowy był próbą działań w różnych kierunkach. Po wycieczkach zaczęły się zajęcia z rysunku na szkle i z ceramiki (w NDK). Rozpoczęły się zajęcia językowe w ramach lektoratów: języka angielskiego i języka niemieckiego (w ZSO).
Spróbowaliśmy także być aktywni fizycznie. Były zajęcia gimnastyczne usprawniające i korekcyjne (aerobic w NDK), zajęcia gimnastyczne w plenerze, marsze z kijkami (Nordic Walking) i przejażdżki rowerowe (w tzw. terenie, na łonie przyrody). Zaczęły się spotkania seminaryjno-wykładowe z fachowcami z psychologii, prawa, chirurgii (w CEiP i NDK).
Większość tych form będzie kontynuowana w sem. I.
14 września odbędzie się zebranie ogólne, które da początek działaniom w I semestrze.

***