Warsztaty psychologiczne

24 marca odbyły się warsztaty:  Psychologiczne uwarunkowania komunikacji interpersonalnej
Komunikacja interpersonalna stwarza mnóstwo problemów życiowych, zwłaszcza ludziom starszym. Zajęcia z psychologiem ułatwiają zrozumienie psychologicznych barier i pokonywanie ich.

Warsztaty odbyły się w ramach działań aktywizujących, dofinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Działania te są realizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, w ramach programu „Osi LEADER działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”
więcej

Wycieczka do źródeł państwowości polskiej

Wspierana przez Gminę Nowogard w ramach realizacji zadania publicznego pn. Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard pt.
„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie jako forma aktywności i przeciwdziałania izolacji ludzi starszych”
16 i 17 marca br. odbyliśmy wycieczce krajoznawczo-edukacyjną z cyklu „Poznajemy historię Państwa Polskiego” przebiegającej przez Kalisz, Biskupin, Kruszwicę, Licheń Stary, Gniezno i Wągrowiec. Wycieczka obfitowała w wiele atrakcji. Zaczęło się od pomnika ogórka w Kaliszu, gdzie mało wycieczek się zatrzymuje. Pałuki jako kraina historyczna, o której po raz pierwszy można przeczytać w źródłach z XIV w. Janka z Czarnkowa i Jana Długosza jako terra Palucacensis. Wg których w czasach przedpaństwowych istniały grody obronne, spośród których najbardziej znane są w Łeknie i Biskupinie. Biskupin (rezerwat archeologiczny), był miejscem szczególnie przez nas potraktowanym. Dalej trasa wycieczki przebiegała przez Kruszwicę do Lichenia Starego. Tu był czas dla ducha i ciała.
W drugim dniu poznawaliśmy początki Państwa Polskiego w gnieźnieńskim muzeum. Obejrzenie zgromadzonych dokumentów i różnych historycznych atrybutów władzy z seansem filmowym „Kultura Polski Piastów”, dała obraz tamtych czasów i przyczyniło się do wielu refleksji. Zwiedzenie Archikatedry Gnieźnieńskiej było dopełnieniem wiedzy i wrażeń.
W Wągrowcu zapoznaliśmy się ze zjawiskiem zwanym bifurkacją. Skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby, było przyczynkiem do ciekawych wywodów i analiz.
Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna była ważnym elementem procesu kształcenia w ramach NUTW.
Wycieczka mogła się odbyć dzięki wsparciu przez Gminę Nowogard w ramach realizacji zadania publicznego pn. Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard pt. „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie jako forma aktywności i przeciwdziałania izolacji ludzi starszych”

Uczestnicy tej krajoznawczej wycieczki długo będą wspominać i przekazywać wrażenia swoim dzieciom oraz wnukom.