Radzenie sobie ze starością

Zmiany związane ze starzeniem i radzenie sobie z tym nieuchronnym procesem były wiodącym tematem spotkania seminaryjnego seniorów skupionych w NUTW, które odbyło się 4. kwietnia 2012 roku. Przedstawione przez dyplomowaną pielęgniarkę zagadnienia, należą do bardziej drażliwych i niezbyt chętnie poruszanych przez ludzi w wieku 55+. Tematy te są na ogół sprytnie omijane. Sposób przedstawienia tematu – bogato zilustrowany zdjęciami i grafikami – spowodował, że trudno było się rozstać z prowadzącą te zajęcia.