Właściwości flagi unijnej dla studentów NUTW nie stanowią już zagadki

12 grudnia w I LO miało miejsce interesujące spotkanie grupy studentów NUTW zainteresowanych matematycznymi właściwościami flagi unijnej.
Po zaśpiewania hymnu Unii Europejskiej, rozpoczęły się zagadki…
Czy tu wszystko jest w porządku z tą flagą, co symbolizuje 12 gwiazd, jakie zależności zachodzą między gwiazdami, jakie wymiary ma flaga… etc. Wspólne dochodzenie do odpowiedzi było prawdziwą burzą mózgów i wciągająca zabawą.

Ostatecznie dojście do odpowiedzi, że krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle (niebie) jest związany z magicznym symbolem jedności i doskonałości. Tak więc, liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich UE. Według oficjalnej wykładni dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy.
Bardzo ciekawe okazały się rozważania matematyczno-geometryczne. Złoty podział zwany złotym stosunkiem, albo złotą proporcją. Stosunek, o którym mowa, nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ (czyt. „fi”). Wykonywane obliczenia dawały magiczną wartość 1,618! Na zakończenie okazało się, że ten złoty podział nie tylko we fladze unijnej występuje ale przede wszystkim w naturze.

Prowadzący z wielką swobodą spotkanie, Zbigniew Michalak ze swoimi asystentkami, uczynili matematyczne rozważania przyjemnymi i wciągającymi zajęciami. Studenci przypomnieli zasady korzystania z kalkulatorka… Właściwości flagi unijnej zostały poznane. Teraz trzeba poszukać innych tematów matematycznych.

Odbyło się III seminarium naukowe z cyklu „Świat (nie)przyjazny starości”

28 listopada 2012 r. w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się III seminarium naukowe z cyklu „Świat (nie)przyjazny starości”. Jest ono kontynuacją dwóch poprzednich spotkań naukowych.
Tematyka seminarium była bardzo ważna!
Czy potrzeby babek i dziadków staną się tematem debaty polityków?
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/swiat_nie_przyjazny_starosci_252387.html


05 grudnia (środa) godz. 16.00 – CEiP, s. 107 – odbędzie się spotkanie seminaryjne ze stomatologiem Krystyną Szeronos, na temat znaczenia stanu uzębienia w życiu człowieka.