Warsztaty kulinarne

Kolejne zajęcia w ramach warsztatów kulinarnych odbędą się

07 i 21 marca o godz. 16.15

na stołówce w Szkole Podstawowej nr 3

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Warsztaty teatralne

W dniach 4-6 lutego 2013 r. braliśmy udział w warsztatach teatralnych,  prowadzonych przez Mariusza Tarnożka – aktora, wokalistę, animatora społeczno-kulturalnego, śpiewaka ludowego i konferansjera w jednej osobie.
Były to zajęcia ciekawe i angażujące w równej mierze ciało jak i zmysły.
Zajęcia polegały na twórczych poczynaniach w zakresie panowania nad swoim ciałem, posługiwania się głosem i interpretacji tekstu.
Zabawy i gry teatralne wyzwoliły dużo pozytywnej energii, co przyczyniło się do śmiałych improwizacji emocjonalno-ruchowych i śpiewania piosenek.
Celem tych warsztatów było poznanie warsztatu aktorskiego, przynajmniej w minimalnym zakresie, pozbycie się lęku w byciu głównym obiektem zainteresowania i nabranie zaufania do partnerów.
Wiedza i umiejętności przekazane przez prowadzącego zajęcia, wywarły duże wrażenie na uczestnikach. Udział w tych warsztatach przyczynił się do przełamania wstydliwości i niechęci do teatru (przynajmniej w kilku przypadkach).
Warsztaty zostały zrealizowane dzięki „Projektowi współfinansowanemu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013”.