INFORMACJA

Ponieważ obecna strona  www.utw.nowogard nie jest w pełni sprawna by dodawać na niej pliki, zdjęcia – zdecydowano do momentu uaktualnienia strony podawać tylko informacje bez załączników. Dokładne materiały będą publikowane na Facebooku utw Nowogard, oraz na tablicy ogłoszeń przy naszym biurze, do momentu aż strona będzie sprawna w 100 %. Mamy nadzieje,że w nowym roku akademickim problem zostanie rozwiązany.