Wycieczka Wrocław

Zarząd UTW informuje o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o zwrot zaliczki wpłaconej na poczet noclegów.  Dnia 25.03.2020 Wrocławskie Centrum Kształcenia Olimpijskiego przekazało na nasze konto bankowe pełną  kwotę  wniesionej wcześniej zaliczki. Tym samym zwroty wpłat z tytułu odwołanej wycieczki do Wrocławia będą dokonywane w pełnej wysokości  (bez potrąceń ).

Przeczytaj – to ważne!

Koleżanki i koledzy, w związku z epidemią koronawirusa   niemożliwa jest realizacja imprezy turystycznej jaką stanowi wycieczka do Wrocławia w terminie ujętym w harmonogramie. Nie ma też realnych szans planowania tej imprezy w innym terminie.   Zarząd uwzględniając powyższe , a także uwzględniając opinie osób które deklarowały udział w wycieczce odwołuje planowaną imprezę turystyczną. Realizując   tą decyzję zwróciliśmy się pisemnie do dyrekcji hotelu – bazy noclegowe  we Wrocławiu , o zwrot wpłaconej zaliczki w wysokości 2500 PLN. Biorąc pod uwagę powyższe  oraz   fakt , że na chwilę obecną  branża turystyczna jest w swoistej zapaści,  zwrot wpłaconej zaliczki może być pod znakiem zapytania. Na dzień dzisiejszy chcemy w jak najkrótszym czasie   zwrócić pieniądze tym koleżankom i kolegom którzy dokonali wpłat na wycieczkę. Jednak każda wpłata będzie pomniejszona o kwotę 67 zł która wynika z wniesionej zaliczki na poczet noclegów. Najszybszą formą zwrotu pieniędzy jest przelew na indywidualne konta bankowe. Ta forma zwrotu pieniędzy biorąc pod uwagę zalecenia maksymalnego ograniczenia kontaktów osobistych , wydaje się najbardziej sensowna.  W innych przypadkach zwrot pieniędzy będzie możliwy po wznowieniu działalności UTW . Realizacją powyższych ustaleń będzie kierował kol . Szafran Andrzej tel. 606 612 367.

Życzymy zdrowia  i  prosimy o bardzo poważne podejście do apelu ” zostań w domu”   kierowanego w dzisiejszej kryzysowej sytuacji do nas, Seniorów.                 Zarząd UTW

Bardzo pilny komunikat!

W związku z decyzją rządu ( koronawirus ) o zawieszeniu działalności szkół i jednostek kultury (Biblioteka, Dom Kultury)  odwołujemy wszystkie nasze zajęcia  do dnia 27.03.2020r.

Informujemy również, że Spartakiada Seniorów w Goleniowie datowana na dzień 28.03.2020 została odwołana!

Spójrzmy na pożegnany już LUTY

LUTY – już i ten najkrótszy miesiąc roku za nami. Szary, deszczowy, chłodny i jak nigdy ozdobiony białymi przebiśniegami i całą masą fioletowych krokusów, czyżby to już wiosna?                                                                                          Anomalia….. co nam jeszcze aura spłata?                                Miesiąc krótki, to i w UTW wydarzeń było niewiele, za to jakie spektakularne!

 Podpisanie umowy na dotację – właśnie w tym miesiącu nastąpiło zarówno przyznanie jak i podpisanie dokumentacji na przyznaną dotację w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2020.     My, UTW Nowogard otrzymaliśmy kwotę 14.000 zł w zakresie zadania: „ Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard”.  Za przyznane, całkiem znaczne środki uprzejmie dziękujemy.

Koncert Wiedeński – 03 lutego pełny skład autokarowy słuchaczy wybrał się do Filharmonii Szczecińskiej na koncert – Galę Wiedeńską. Był to koncert grupy artystów Młodego Pokolenia. Wysłuchaliśmy ponadczasowych przebojów króla walca Johanna Straussa, arii z najsłynniejszych operetek jak: „Zemsta Nietoperza”, „Baron Cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” usłyszeliśmy Walc „Nad Pięknym Modrym Dunajem”, słynny „Marsz Radeckiego” i wiele innych. Było pięknie.                                                                                        

Spotkanie przy muzyce w Okrąglaku –   tradycyjnie, kolejny już raz „Okrąglak” był świadkiem świetnej zabawy naszych wiecznie młodych Seniorów. Tak tak, rzut okiem na parkiet, gdzie werwa i radość były wszechobecne i tylko jedno określenie się nasuwa „ młodzi duchem”. Tacy są właśnie nasi Seniorzy i pod takim znakiem ten lutowy wieczór dnia 06.02 niepostrzeżenie upłynął.                                                                                                               

Gala Operetkowa – 10 lutego o godz.19 w sali kinowej NDK mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w „uczcie duchowej” w wykonaniu Artystów Opery na Zamku w Szczecinie czyli Gali Operetkowej. W programie znalazły się dzieła Franca Lehara i Imre Kalmana autorów słynnych operetek: „ Cygańska Miłość”, „ Księżniczka Czardasza”, Hrabina Marica”. Były przeboje z musicalu „ My Fair Lady” i dzieła Johanna Straussa. Czas spokoju i piękna, potrzebujemy tego.

Bal Seniora – 20 lutego w „Willi Zbyszko” odbył się po raz kolejny Bal Seniora zorganizowany przez Gminę Nowogard i gminne organizacje senioralne. Przybyło około 200 osób. Panie i panowie w pięknych strojach i dobrej muzyce przetańczyli całą noc. Przed rozpoczęciem balu minutą ciszy uczczono pamięć naszej śp. Wandzi Obrębskiej. Wystąpiły też ze swoim wokalem nasze koleżanki z zespołu, który całkiem niedawno zawiązał się przy naszym UTW. Po raz kolejny seniorzy pokazali, że upływ lat w żaden sposób nie przeszkadza tańcom do białego świtu, a wigoru i energii można jedynie pozazdrościć.

Zebranie ogólne członków Stowarzyszenia – ostatnia środa miesiąca to ustalony już czas na takie spotkania. Było sprawozdanie z przebiegu miesiąca, plany na najbliższą przyszłość czyli miesiąc marzec, plany turystyczne i rekreacyjne oraz pewne zmiany w sferze organizacyjnej, a mianowicie:

czasookres trwania roku akademickiego: za ten czas przyjmuje się okres od

01 październik roku bieżącego  – do 15 czerwca następnego roku kalendarzowego

płatność składek członkowskich UTW – składka roczna w wys. 80 zł  płatna w  pełnej wysokości do 15.12 roku kalendarzowego rozpoczynającego rok akademicki ( płatność może być w 2 ratach po 40 zł  każda i uiszczona w dowolnych okresach, tak aby finalnie, dn.15.12 stanowiła kwotę 80 zł   za bieżący rok akademicki ).

osoby, które nie opłacą składki w pełnej wysokości do dnia 15.12   – od tej daty do momentu uregulowania zaległości nie będą mogły korzystać z zajęć i aktywności oferowanych przez UTW

osoby mające zaległości w opłacaniu składek muszą brać pod uwagę fakt, iż ich wpłaty bieżące zostaną w pierwszej kolejności zaliczone w poczet zaległości ( dopiero całkowity brak zaległości plus uiszczona w pełni składka bieżąca dają możliwość aktywnego uczestniczenia w ofertach UTW )

zasady przyjęcia nowych członków:

a/ wypełnienie deklaracji członkowskiej wraz z dokumentacją RODO ( wniosku o przyjęcie w poczet członków UTW ) i złożenie jej w biurze Stowarzyszenia

b/ Zarząd UTW na posiedzeniu ( 1 raz w miesiącu ) zaopiniuje złożone wnioski deklaracji i podejmie uchwały o przyjęciu lub nie, w poczet członków UTW

c/ osoby zainteresowane zostaną o decyzji powiadomione telefonicznie i zaproszone do dokonania stosownych opłat ( wpisowe, składki ) oraz odebrania legitymacji studenckiej.

skreślenie z listy słuchaczy UTW – następuje po zakończeniu roku akademickiego, za który dana osoba nie uiściła składki w pełnej wysokości oraz nie zwróciła się z prośbą o prolongatę płatności.

Spartakiada Seniorów – Senioriada – 29.02 na hali gimnastycznej SP3 odbyły się zmagania „sportowe” nowogardzkich Seniorów. Spotkanie pod patronatem Burmistrza Nowogardu. Stawili się seniorzy ze Związku ERiI, UTW oraz nowogardzkiej Policji. Na początek rozgrzewka uczestników                                                                                                         

to było dla ciała, a dla ducha występy wokalne Związku ERiI oraz UTW.                                                                                                              

następnie, pięknie poprowadzona ZUMBA dla wszystkich             

także joga                                                                                                              

no i kolejne „dyscypliny sportowe”                                                          

Zabawa była fantastyczna, wrażenia niezapomniane, zajęliśmy III miejsce. Jednak nie o miejsca tak naprawdę chodziło, wszyscy czuliśmy się wygrani samym faktem udziału w tym wydarzeniu. Biorąc udział w zawodach, Zumbie, jodze usprawniliśmy nasze ciała, odpoczęliśmy od obowiązków codzienności i zrobiliśmy kolejny krok w kierunku integracji.     Dziękujemy i czekamy na kolejne Panie Burmistrzu.

Gimnastyka – w tym miesiącu tylko 1 raz z uwagi na ferie, ale za to bardzo intensywnie. Zakwasy były!

Zespół wokalny – już jest, ma stałe próby i już nawet występy publiczne. Powstał niedawno, koleżanki spotykają się w poniedziałki o 11:30 i zapraszają wszystkich chętnych do przyłączenia się.

Spacery z kijkami – do stałych terminów doszedł jeszcze jeden, każda środa miesiąca, godz. 11:00. Na wniosek słuchaczy będzie to spacer dla osób które potrzebują wolnego i spokojnego tempa.

Warsztaty taneczne – odbyły się dwa pierwsze spotkania, to aktywność dla osób, które w takiej formie chciałyby reprezentować nasz UTW. Celem warsztatów jest stworzenie max. 14 osobowego zespołu tańca, który reprezentowałby UTW na różnorodnych spotkaniach seniorów. Próbujemy naszych możliwości pod okiem profesjonalisty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważny komunikat!

Burmistrz Nowogardu  i  Zarząd UTW                                zapraszają Słuchaczy na uroczystość  z okazji                                 75  Rocznicy Wyzwolenia Nowogardu.  Uroczystości odbędą się  dnia 05 marca o godz. 12:00 pod pomnikiem na Placu Wolności.

Informacja dla grupy wokalnej i osób zainteresowanych powiększeniem jej składu:   zmiana godziny rozpoczęcia zajęć.  Zajęcia wokalne ustalono na godz. 11:30   ( każdy poniedziałek miesiąca ).