Absolutorium dla Zarządu i plany na najbliższy czas

W minioną środę dnia 15.07.2020r na nowogardzkim stadionie odbyło się plenerowe ( ze względów sanitarnych – korona wirus ) Walne Zgromadzenie Członków UTW celem oceny działań Zarządu w roku 2019.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła prezes UTW Barbara Mucha. Podsumowano w nim działania dotyczące pełnego roku kalendarzowego 2019 mimo, iż nowy Zarząd swoje aktywności rozpoczął od połowy kwietnia tego roku. W przeglądzie wspomniano o comiesięcznych spotkaniach członków Stowarzyszenia, wyjazdach krajowych i zagranicznych, spartakiadach u siebie i gościnnie u innych UTW wraz z osiągnięciami, spotkaniach przy muzyce i ognisku, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, o udziale w projektach realizowanych przez uczelnie szczecińskie i TWP. Podkreślono nawiązanie bliższej współpracy z kilkoma nowogardzkimi organizacjami pozarządowymi.

Roczne sprawozdanie finansowe przedstawiła Członkom kol. Grażyna Piechowska prowadząca księgowość UTW, po czym kol. Kazimiera Radecka analizując przedstawione dane finansowe i podejmowane aktywności  wyraziła stanowisko  Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.

Efektem było udzielenie Zarządowi absolutorium.  Zarząd otrzymał „zielone światło” do dalszego prowadzenia działalności statutowej naszej Organizacji. Tym samym zamknięto część oficjalną spotkania.

Kolejny temat, to propozycje na wspólne spędzenie czasu w najbliższym okresie:

– od wtorku 21.07.2020 o godz.11.00  rozpoczynamy zajęcia ruchowe – gimnastyka na stadionie. To pierwsze spotkanie w takiej formie będzie jednocześnie organizacyjnym, gdzie pani instruktor przekaże zasady,  ustalony zostanie harmonogram spotkań oraz liczebność grup. Warunkiem istotnym jest pogoda. Koniecznym rekwizytem karimata.

– dnia 27.07.2020  odbędzie się „wycieczka nad morze”, pierwsza w ramach cyklu, który zamierzamy kontynuować całe lato o ile będzie zainteresowanie taką formą rozrywki.

Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy restauracji „Przystań”.

Tym razem uczestnikami będą osoby już zapisane. Można zapisać się jedynie na listę rezerwową.

Wszelkie uzgodnienia w tym temacie:  Andrzej Szafran    –   tel.  606 612 367

rajdy rowerowe i spacery zakończone ogniskiem, to kolejna z proponowanych form rekreacji i integracji. Warunkiem jest odpowiednia pogoda.

Informacje w tym zakresie dostępne u kol. A.Szafran.

Terminy, jeśli zostaną ustalone będą dostępne na stronie internetowej oraz w przekazie SMS.

Istotna informacja dla uczestników wypoczynku w Dziwnówku:   wszelkie sprawy związane z tym wyjazdem załatwia  wyłącznie     kol. M. Jakubczak    tel.  690 687 211.

 Mamy nadzieję, że nasi Członkowie zaakceptują „skromność” spotkania. To wymogi sanitarne, nic innego, spowodowały że w „formie” wszystko odbiegało od akceptowalnej przez Wszystkich normy.  Mamy nadzieję, że to już niedługo, że będziemy bez obaw o zdrowie mogli bawić się jak dawniej.  Życzymy tego z całego serca Nam Wszystkim.

To niestety mocno spóźniona informacja ( przepraszamy)  jednak osoby zainteresowane mogą jeszcze dołączyć:

  Na  dziś tj. 18.07    zaplanowany został spacer wokół jeziora wraz z ogniskiem:

wymarsz   –    fontanna  – godz.  15.00

ognisko      –    kolonia Smużyny  Dom Pomocy Społ.   „Sarni  Las”    godz.  16.30