Inauguracja odwołana!

Informujemy słuchaczy UTW Nowogard, że jednogłośną decyzją członków Zarządu na posiedzeniu w dniu 07.10.2020r  uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021  została odwołana.

U podstaw takiej decyzji leży troska i dbałość o zdrowie Słuchaczy w obliczu krajowej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz jedyna słuszność w zachowaniu Stowarzyszenia jako podmiotu gospodarczego podlegającego rygorowi zarządzeń w tej kwestii na szczeblu centralnym.

Brak uroczystości inauguracyjnej nie oznacza wstrzymania działalności UTW.  Będziemy podejmować starania aby  mieszcząc się w dostępnych ramach organizacyjnych proponować naszym członkom pewne aktywności.  Informacje w tym temacie będą publikowane na stronie internetowej UTW, a jeśli pilne i terminowe również jako wiadomość SMS.

Życzymy Wszystkim dużo zdrowia i racjonalnego optymizmu

Zarząd   UTW  Nowogard