Informacja do projektu AWIS

Ponieważ przez niektóre osoby źle jest interpretowany wpis dotyczący zapisów do projektu,po wyjaśnieniu u źródła informuję, nie ma żadnych dodatkowych warunków.

Zapisać się  może każdy słuchacz 50+