Nareszcie „na swoim”

Z radością informujemy, że dzięki przychylności Włodarzy naszego miasta mamy pomieszczenie biurowe dla prowadzenia naszej działalności statutowej. Mieści się ono  pod adresem:   ul. Wojska Polskiego 3/015               ( dawny Inkubator Przedsiębiorczości ). Jest to niestety najniższa kondygnacja – piwnica ( wejście podwórza ), sąsiadujemy tam z zakładem tapicerskim  i  krawieckim. Cieszymy się bardzo, bo wspólnymi siłami udało się je nawet wyposażyć. Jednak na wieloosobowe spotkania z naszymi członkami w tym miejscu musimy jeszcze poczekać. Dlaczego?  Powierzchnia  – 30m2, obniżony sufit – piwnica, brak wentylacji ( 2 małe okienka przyziemne ) nie mamy warunków na dopełnienie wymogów sanitarnych, do których stosowania jako podmiot gospodarczy jesteśmy zobligowani.  Obecnie biuro przeznaczone jest do pracy Zarządu UTW oraz spotkań z członkami Stowarzyszenia w „systemie doraźnym”. Tj. brak dyżurów, członkowie Zarządu  korzystają z biura według potrzeb i w uzasadnionych sytuacjach spotykają się z członami po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny spotkania. Taki system umożliwi kontrolę nad ilością osób przebywających w pomieszczeniu w danym czasie i pomoże utrzymać wymogi sanitarne. Wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem działa w dwie strony. Każdy z członków Stowarzyszenia, kiedy ma uzasadnioną  potrzebę wizyty w biurze dzwoni do jednego z członków zarządu i ustala dzień i godzinę. Może mieć pewność że w ustalonym miejscu i czasie sprawę załatwi.  Nasza p. prezes B. Mucha wyraża chęć spotykania się z członkami UTW w biurze w środy w godz. 11.00  –  13.00 .  Mamy nadzieję, że dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego,  w ww. godzinach osoby będą się pojawiać po wcześniejszych uzgodnieniach.

Kontakt do członków Zarządu:

B.Mucha                     603 920 901

T.Kornicka                 696 012 763

R.Cesarska                 502 384 708

M.Jakubczak              690 687 211

S.Golubska-Sagun     513 979 503