Projekt „AWIS” Pilne!

Osoby biorące udział w projekcie Stowarzyszenia Awis   „Podróżować, to żyć”  proszone są  na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dn.03.09.2020r  w siedzibie Stow. „AWIS” ( Warnkowo 6 )  o godz. 11.00

Obecność obowiązkowa, pod rygorem skreślenia z listy uczestników !