Projekt TWP w Szczecinie – coraz bliżej

Osoby które zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej – wpis z dn.06.12.2020r  zgłosiły chęć udziału w projekcie pt. „Nauka kluczem do świata” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie otrzymują zaproszenia do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych  i deklaracji uczestnictwa.

Z 52 osobowej grupy osób zgłoszonych zostało wybranych 30 osób. Podstawą wyboru była zasada ogólna uczestnictwa w aktywnościach oferowanych członkom UTW, a mianowicie opłacenie składki członkowskiej za dany rok akademicki. Zasada powyższa została przyjęta przez Zarząd UTW na posiedzeniu w dniu 19.02.2020 i ujęta w protokole Nr 104.  Zasada ta w pełnym brzmieniu została przedstawiona członkom  wpisem na stronie internetowej UTW z dnia 04.03.2020r.

Powyższy projekt będzie realizowany w ciągu kilku miesięcy i w wielokrotnych wyjazdach. Osoby  zgłoszone do projektu nie będą zobligowane do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.  Na poszczególne spotkania będą wyjeżdżały osoby zamiennie, tak aby w projekcie mogła uczestniczyć jak największa liczba naszych członków. Ważne aby skład na każdym wyjeździe był 30 osobowy.

Informacje dotyczące rozpoczęcia projektu, terminów spotkań i ich tematyka będą umieszczane na stronie internetowej UTW sukcesywnie w miarę ich otrzymywania od realizatora projektu.

Osoby zakwalifikowane na poszczególne wyjazdy będą informowane również poprzez wiadomość SMS.

Koordynatorem projektu z ramienia UTW jest Stefania Golubska-Sagun     tel.: 513 979 503