spotkanie słuchaczy UTW

spotkanie UTW 2014r

29 stycznia 2014 r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości  odbyło się spotkanie słuchaczy  Nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po przywitaniu przez prezesa Tadeusza Dziedzielę, licznie zebranych słuchaczy, nastąpiło uroczyste  ślubowanie nowo przyjętych członków i wręczenie im legitymacji.
Następnie prezes NUTW zapoznał zebranych z planem działania w roku 2014.  Grażyna Kwiecień, wiceprezes omówiła ogólny plan działania , który związany jest z projektem zgłoszonym na konkurs finansowany przez Burmistrza Nowogardu.Pan  Stanisław Karman przedstawił ofertę wycieczek krajowych i zagranicznych, którą uzupełniła wiceprezes, Jadwiga Cichecka. Nadal będzie kontynuowana  współpraca z AWIS , którą potwierdził Pan  Tobiasz Lubczyński, prezes tego stowarzyszenia.
Przypomniano słuchaczom o ich obowiązkach wynikających ze statutu UTW oraz  terminach najbliższych spotkań.

Po ogłoszeniu wyników konkursu ofert  na wspieranie emerytów i rencistów ogłoszonego przez Burmistrza Nowogardu, będą podane informacje na temat odbywających się zajęć dla słuchaczy w 2014r.