W sprawie wycieczki do Gruzji

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że wycieczka do Gruzji, która miała się odbyć we wrześniu 2020r została przez biuro podróży „MARIA” przeniesiona na okres: 05.05.-12.05.2021r.  Biuro podróży zapewnia, że planowana wycieczka odbędzie po takich kosztach, jakie były planowane na wrzesień 2020.
Andrzej Szafran