Wpłaty na koncert.

Zuwagi na duże zainteresowanie koncertem, chętni muszą wpłacić po 30 zł

do 31 stycznia.

Po tym terminie nie gwarantujemy biletów.