8 Marca – Święto Kobiet

Zapraszamy  Słuchaczy  UTW na spotkanie z okazji Dnia Kobiet  – 11 marca 2021r  ( czwartek ).  Spotkanie odbędzie się  na polanie za  „Sarnim Lasem”  – rozpoczęcie  godz. 12.00

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy przekazywać do R.Cesarskiej   ( tel.: 502 384 708 )  w formie wiadomości SMS   do dnia  08.03.2021r.

Na dzień 10.03.2021 ( środa ) prezes B.Mucha  odwołuje swój dyżur w biurze UTW.

 

Rozpoczynamy gimnastykę

Od dnia 15 marca 2021  Zarząd planuje rozpoczęcie zajęć gimnastycznych. Zajęcia poprowadzi instruktor, a odbywały się będą w plenerze. Planowane są spotkania 2 razy w tygodniu  ( poniedziałki i środy ) o godz.  14.40.   Zbiórka uczestników gimnastyki  przy fontannie. Czas trwania zajęć 45 min. jednorazowo.

Rozpoczęcie i częstotliwość  zajęć uzależniona jest od ilości osób  zainteresowanych.  Zapisy  przyjmuje  R.Cesarska   w formie  zgłoszenia SMS do dnia 10.03.2021   (  tel.:  502 384 708 ).

Informacja ostateczna zostanie podana po dniu 10.03.2021.

Czas rozliczeń, czas planowania …

Serdecznie witam Wszystkich Słuchaczy naszego NUTW . Okres ciszy w jakim obecnie trwamy zarówno pod względem informacyjnym jak i w zakresie aktywności, doskwiera nam wszystkim i to bardzo. Walka z wirusem trwa w naszym kraju już rok. Ćwiczyliśmy w tym czasie różne scenariusze obostrzeń, nakazów, zakazów i staraliśmy się robić co możliwe będąc w zgodzie z obowiązującym podmioty gospodarcze prawem. Z  uwagi na obostrzenia  związane z pandemią   nie  mieliśmy możliwości  zwoływania   zebrań członków  UTW.  Winniśmy zatem pokusić się o rodzaj podsumowania z podjętych działań i  pracy zarządu za ostatni rok . 

W marcu 2020 oficjalnie odwołaliśmy nasze zajęcia w ślad za zawieszeniem działalności szkół i jednostek kultury. Od tego czasu nasza działalność była doraźna,  na miarę aktualnych obostrzeń w skali krajowej, dyktowana aktualną sytuacją epidemiologiczną. Mimo wszystko naszym członkom zaoferowaliśmy:

a/ gimnastykę, początkowo  w sali gimnastycznej później w plenerze ( do początków października)

b/ rajdy rowerowe  –   VII,  VIII,  IX,  X

c/ spacery wokół jeziora zakończone ogniskiem  – VII

d/ wycieczkę autokarową do Świnoujścia –  VII

e/ wycieczkę nad morze  –   (  Łukęcin, Pobierowo, Pustkowo ) – VIII

f/  Zumbę na stadionie   –   IX

g/  Musical  „ Crazy for You”   –  X

h/  grzybobranie  –  X

Grupa naszych członków spędziła miło czas na nadmorskim wypoczynku  w Dziwnówku w miesiącu sierpniu, a we wrześniu Stowarzyszenie „AWIS” zaprosiło nas do projektu, w ramach którego nasi członkowie wzięli udział w:

–  spotkaniach integracyjnych    –  w Barlinku i Nowogardzie

–  całodziennym pobycie w Stadninie Ogierów w Boninie

–  wycieczce do Szczecina  ( rejs statkiem )

–  3 dniowym wyjeździe do Poznania

–  szkoleniach tematycznych

Ponadto w miesiącu VII  na stadionie odbyło się plenerowe Walne Zgromadzenie Członków UTW .

Dużo to czy mało jak na czas pandemii?  Wiemy jedno.  Nie zrobiliśmy  tyle ile chcielibyśmy.

Powyższe zaoferowaliśmy słuchaczom, jednak z działalnością Stowarzyszenia wiążą się też inne sprawy ważne i terminowe, których pandemia nie wstrzymała, a najwyżej rozłożyła w czasie.  Te oraz wszystkie bieżące zagadnienia omawiane były na posiedzeniach Zarządu odbywających się zgodnie ze Statutem co najmniej 1 raz w miesiącu .  Zarząd pracował i pracuje  w systemie  indywidualnym   przy  okresowo   organizowanych  telekonferencjach. Gdy tylko warunki atmosferyczne  pozwalały  zarząd spotykał się w terenie , na wolnym powietrzu.

Przedmiotem obrad i podjętych decyzji wykonawczych były zagadnienia:

–  sprawozdawczość  GUS, deklaracje PIT,  ZUS  dot. Stowarzyszenia

–  rozliczenie dotacji  otrzymanej z budżetu gminy  w roku 2020

–  złożenie oferty na dotację z budżetu gminy  na rok 2021

–  przygotowania do rocznego rozliczenia ( bilansu ) jednostki

–   pozyskanie nowej siedziby dla biura Stowarzyszenia

–  przeprowadzka do nowej siedziby  ( organizowanie wyposażenia biura )

–  prowadzenie kroniki UTW   ( za lata 2019-2020 )

–  rozliczenie nie zrealizowanych wycieczek do Gruzji  i Wrocławia ( zwrot wpłaconych kwot)

Wszystkie niezbędne  zadania  w nakazanych terminach zostały wykonane.

Na ostatnim, lutowym  posiedzeniu zarządu debatą objęto projekt planu aktywności na najbliższy czas. Pod uwagę brano okres marca i kwietnia, jeśli reżim sanitarny nie zadecyduje inaczej. Plan przewiduje:

– spacery z kijkami i elementami gimnastyki w plenerze

– spotkanie z dietetykiem

–  film, kabaret czy inna forma rozrywki oferowana przez NDK Nowogard

– spotkanie z księdzem z okazji Świat Wielkanocnych

– wyjazdy  na basen

Tam gdzie  jest lub będzie prawnie  możliwa forma  aktywnego  uczestniczenia naszych członków  w życiu  kulturalnym  zarząd jako współuczestnik przedsięwzięcia  będzie partycypował  w kosztach zakupu  biletów czy kosztów  transportu.

Jeśli zapadną decyzje o rozpoczęciu powyższych aktywności, informacje w tym zakresie zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej UTW.

Projekt TWP w Szczecinie – coraz bliżej

Osoby które zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej – wpis z dn.06.12.2020r  zgłosiły chęć udziału w projekcie pt. „Nauka kluczem do świata” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie otrzymują zaproszenia do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych  i deklaracji uczestnictwa.

Z 52 osobowej grupy osób zgłoszonych zostało wybranych 30 osób. Podstawą wyboru była zasada ogólna uczestnictwa w aktywnościach oferowanych członkom UTW, a mianowicie opłacenie składki członkowskiej za dany rok akademicki. Zasada powyższa została przyjęta przez Zarząd UTW na posiedzeniu w dniu 19.02.2020 i ujęta w protokole Nr 104.  Zasada ta w pełnym brzmieniu została przedstawiona członkom  wpisem na stronie internetowej UTW z dnia 04.03.2020r.

Powyższy projekt będzie realizowany w ciągu kilku miesięcy i w wielokrotnych wyjazdach. Osoby  zgłoszone do projektu nie będą zobligowane do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.  Na poszczególne spotkania będą wyjeżdżały osoby zamiennie, tak aby w projekcie mogła uczestniczyć jak największa liczba naszych członków. Ważne aby skład na każdym wyjeździe był 30 osobowy.

Informacje dotyczące rozpoczęcia projektu, terminów spotkań i ich tematyka będą umieszczane na stronie internetowej UTW sukcesywnie w miarę ich otrzymywania od realizatora projektu.

Osoby zakwalifikowane na poszczególne wyjazdy będą informowane również poprzez wiadomość SMS.

Koordynatorem projektu z ramienia UTW jest Stefania Golubska-Sagun     tel.: 513 979 503

Nareszcie „na swoim”

Z radością informujemy, że dzięki przychylności Włodarzy naszego miasta mamy pomieszczenie biurowe dla prowadzenia naszej działalności statutowej. Mieści się ono  pod adresem:   ul. Wojska Polskiego 3/015               ( dawny Inkubator Przedsiębiorczości ). Jest to niestety najniższa kondygnacja – piwnica ( wejście podwórza ), sąsiadujemy tam z zakładem tapicerskim  i  krawieckim. Cieszymy się bardzo, bo wspólnymi siłami udało się je nawet wyposażyć. Jednak na wieloosobowe spotkania z naszymi członkami w tym miejscu musimy jeszcze poczekać. Dlaczego?  Powierzchnia  – 30m2, obniżony sufit – piwnica, brak wentylacji ( 2 małe okienka przyziemne ) nie mamy warunków na dopełnienie wymogów sanitarnych, do których stosowania jako podmiot gospodarczy jesteśmy zobligowani.  Obecnie biuro przeznaczone jest do pracy Zarządu UTW oraz spotkań z członkami Stowarzyszenia w „systemie doraźnym”. Tj. brak dyżurów, członkowie Zarządu  korzystają z biura według potrzeb i w uzasadnionych sytuacjach spotykają się z członami po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny spotkania. Taki system umożliwi kontrolę nad ilością osób przebywających w pomieszczeniu w danym czasie i pomoże utrzymać wymogi sanitarne. Wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem działa w dwie strony. Każdy z członków Stowarzyszenia, kiedy ma uzasadnioną  potrzebę wizyty w biurze dzwoni do jednego z członków zarządu i ustala dzień i godzinę. Może mieć pewność że w ustalonym miejscu i czasie sprawę załatwi.  Nasza p. prezes B. Mucha wyraża chęć spotykania się z członkami UTW w biurze w środy w godz. 11.00  –  13.00 .  Mamy nadzieję, że dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego,  w ww. godzinach osoby będą się pojawiać po wcześniejszych uzgodnieniach.

Kontakt do członków Zarządu:

B.Mucha                     603 920 901

T.Kornicka                 696 012 763

R.Cesarska                 502 384 708

M.Jakubczak              690 687 211

S.Golubska-Sagun     513 979 503

„Gorący” dylemat cd.

-Bartosz Arłukowicz – lekarz: ja i moja żona (także lekarz) zaszczepiliśmy się zgodnie z procedurami w wyznaczonym punkcie. Uważam, że wszyscy powinniśmy się zaszczepić i nikt nie powinien lekceważyć skierowania na szczepienia.
Wszystkie akcje promujące szczepienia i przekonujące do tego, że trzeba się zaszczepić – są słuszne [autor artyk. Katarzyna Gorzkiewicz „Angora”]
-Nasza koleżanka Jadzia Kaliczyńska twierdzi cyt.- jestem fanką szczepień. Uważam, że koniecznie należy szczepić dzieci ale konieczne też są szczepienia osób dorosłych. Dzięki szczepionkom opanowanych zostało wiele chorób groźnych dla ludzi. Dzisiaj już odra, ospa, gruźlica czy Haeinego-Medina są chorobami występującymi sporadycznie – dzięki powszechnemu szczepieniu.
Obecnie szczepienia dorosłych są dobrowolne. Każdy sam ma prawo zadecydować czy chce, czy nie chce się zaszczepić.
 
Maseczka chroni przez wdychaniem kropelek i cząsteczek. Ze względu na różne rodzaje masek, powinna być dobierana indywidualnie i wcześniej dopasowana. Maski chirurgiczne chronią głównie przed wydychaniem kropel.
Gdzie uzyskać wiarygodne informacje na temat COVID-19 -> 800190590, jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.
Barbara Mucha

„Gorący” dylemat

Od pewnego czasu zajmuje nas sprawa COVID-19. Najważniejsze pytanie jakie każdy samu musi sobie zadać, a niektórzy może już zadali to – szczepić się czy nie.
Są wśród seniorów osoby, które nie wierzą w wirusa, uważają działania rządu za niepotrzebne a obostrzenia wprowadzone – przesadzone.
To, że nie możemy się spotkać, to że nie możemy organizować zajęć, to nie dlatego, że nie chce nam się pracować, że odpoczywamy.
Ale nie o tym. Chciałam się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami. Każdy z nas słucha wiadomości a ich nie brakuje czy to w telewizji czy w prasie.
Myślę, że Ci którzy chcą się zaszczepić zgłosili swoją chęć w przychodniach.
Z danych rządy wynika, że seniorów po 70-tce jest w Polsce 4.62 mln. Oznacza to, że nie wszystkich uda się zaszczepić do końca marca. Rząd przepuszcza, że część osób zrezygnuje ze szczepień- a może nie?
A teraz kilka wypowiedzi ludzi znanych.
– Przykład płynie z Watykanu. Papież Franciszek zdeklarował się jako ambasador szczepień. W wywiadzie telewizyjnym 10.01.2021r. stwierdził, że ze względów etycznych wszyscy powinni się zaszczepić – TRZEBA TO ZROBIĆ. [Na podstawie:ausa.it.vaticanoes.va, ll Carriere della Sena, ll Messaggero]
-Wypowiedź prof. Mariana Szamatowicza (ojca polskiego in vitro): od lat się szczepię – przeciw grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu, pneumo-kokom. Jak tylko będzie szczepionka, zaszczepię się natychmiast przeciw korona-wirusowi. Można filozofować, ale lepszego rozwiązania na razie nie ma. Chcę powiedzieć, że szczepienia to na pewno większe osiągnięcie naukowe niż in vitro [fragment wywiadu przeprowadzonego przez Tomasza Baranskiego- tbarański@angoa.com.pl]
c.d.n
Barbara Mucha

Z Nowym Rokiem….

W załączeniu  życzenia noworoczne i nie tylko…  od p. prof. dr hab. Marioli Friedrich z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  W ostatnich trudnych dla nas seniorów miesiącach  p. Profesor  zaszczyca nas  dowodami pamięci  i słowami wsparcia. To miłe, dziękujemy

Nowy Rok III Wiek _1_

 

Wszystkiego najlepszego!

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,

Z okazji Waszego Święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, spokoju, radości oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Niech w te wyjątkowe dni radują się Wasze serca,          Niech ten szczególny okres w życiu oraz dojrzały wiek będzie czasem wyjątkowym, pełnym radości, pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu.

Długiego i pięknego życia w gronie kochającej rodziny i najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, uśmiechu na twarzy, a także zadowolenia z siebie oraz pociechy z wnuków

życzy  Zarząd UTW

 

 

 

 

 

 

Garstka optymizmu

Kochane koleżanki i koledzy,
Od kilku miesięcy cały kraj żyje w nowej, niecodziennej rzeczywistości. To, co dla nas seniorów było ważne, czyli kontakty z rodziną, koleżankami i kolegami i po prostu z innym człowiekiem stało się niemożliwe.
Zostaliśmy „zamknięci” w swoich mieszkaniach nie z własnej woli lecz po to by chronić swoje zdrowe i życie.
Żyjemy w nienormalnej, stresowej i nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę jak bardzo wszystkim członkom brakuje wspólnych spotkań, spacerów wyjazdów. Tego wszystkiego zostaliśmy pozbawieni. W ciągu tych kilku miesięcy poszerzyliśmy swoją wiedzę z Coronovirusem. Nasze emocje nieco opadły, jednak nadal musimy być ostrożni i rozsądni.
W dalszym ciągu noszenie maseczek i unikanie tłumów jest konieczne.
Myślmy jednak pozytywnie i wierzmy, że pandemia niedługo się skończy, że życie wróci do normalności, że jeszcze będzie wspaniale, radośnie i towarzysko.
                                                            Prezes Barbara Mucha
                                                            oraz członkowie zarządu